Office Genuine Advantage

Co to jest?

Office Genuine Advantage to program wydany przez Microsoft, którego celem jest sprawdzenie legalności pakietu Microsoft Office. Weryfikacja jest niezbędna przy pobieraniu niekrytycznych aktualizacji pakietu oraz różnych dodatków do Office'a. Różni się to od aktywacji produktu tym, że aktywacja jest wymagana do korzystania z oprogramowania i odbywa się na poziomie oprogramowanie. Prices walidacji pozwala użytkownikom na pobieranie plików i aktualizacji z witryny internetowej firmy Microsoft i jest oparty na połączeniu internetowym. Weryfikacja odrzuca te klucze produktów, które są rozpowszechnione w sieci lub te, które zostały wygenerowane przez tzw. keygeny, by przejść proces aktywacji, ale nie walidacji. Office Genuine Advantage obejmuje Office XP (2002), Office 2003, Office 2007 oraz Office 2010. OGA funkcjonuje w systemach Microsoft Windows 2000 i nowszych. Obecna wersja mechanizmu to 2.0.48.0, wydana 3 sierpnia 2009 r.

Począwszy od 30 stycznia 2007 r., użytkownicy pakietu Office Update są zobowiązani do sprawdzenia legalności oprogramowania Office w celu pobierania niekrytycznych dodatków i aktualizacji.

W dniu 15 kwietnia 2008 r. firma Microsoft wydała Office Genuine Advantage Notifications dla systemu Windows Server Update Services jako aktualizację KB949810. Pakiet jest rozpowszechniany jako konieczny dla komputerów klienckich z pakietem Microsoft Office XP, 2003 oraz 2007. Po jego zainstalowaniu, nie ma możliwości usunięcia go.

Po wykryciu nielegalnego oprogramowania, mechanizm OGA zaczyna blokować pobieranie niekrytycznych aktualizacji do pakietu Office oraz clipartów, szablonów i innych dodatków. Przy każdym włączeniu programu z pakietu Office zostaje wyświetlone okno z informacją „This copy Microsoft Office is not genuine”. W niektórych wersjach mechanizmu do górnego menu lub wstążki dowolnej aplikacji z Office'a OGA dodaje przycisk/zakładkę „Get Genuine Office”.

Office Genuine Advantage - wstążka

Dodatkowa wstążka, informaująca o nielegalnym pakiecie Microsoft Office.
Źródło: Gecko & Fly

Jak to obejść?

25 grudnia 2005 r., jeszcze przed wydaniem OGA, opublikowano metodę obejścia procedur poprzez wykorzystanie hasha generowanego przez zdalny system, tak samo, jak w przypadku sprawdzania legalności systemu operacyjnego. Przy poprawnym przejściu walidacji wykazującej legalne oprogramowanie, w lokalizacji %SystemDrive%\Users\All Users\Office Genuine Advantage\data (dla systemu Windows Vista i 7) lub %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Office Genuine Advantage\data (dla XP) jest tworzony plik data.dat (lub odataext.dat) z hashem, który zawiera informację o legalności pakietu. Microsoft 6 stycznia następnego roku wprowadził poprawki mające na celu wyeliminowanie tej metody przy walidacji Windowsa, jednak wciąż możliwe było uzyskanie hasha przez połączenie z serwerem OGA z komputera z legalnym systemem. Hash może potem zostać przeniesiony na dowolny inny komputer. W lipcu 2006 r. Microsoft wydał kolejne poprawki uniemożliwiające obejście weryfikacji tą metodą.

17 grudnia 2010 r. Microsoft zaprzestał wykorzystywania mechanizmu OGA, dzięki czemu nie jest już wymagana walidacja pakietów Microsoft Office. Jednocześnie informatyczny gigant poinformował o pracach nad innymi systemami sprawdzania legalności.

Usuwamy Office Genuine Advantage

Jeżeli denerwują cię powiadomienia wyświetlające przy uruchamianiu dowolnego narzędzia z pakietu Office dotyczące legalności oprogramowania Microsoftu możesz szybko pozbyć się irytujących monitów. W tym celu otwórz folder %SystemRoot%\System32, a następnie znajdź i usuń pliki: OGAAddin.dll, OGAChceckControl.dll i OGAEXEC.exe.

W przypadku braku plików należy włączyć wyświetlanie plików ukrytych i systemowych. Jeżeli pliki nie dają się usunąć, dobrym pomysłem jest skorzystanie ze specjalnego programu przeznaczonego do tego celu, np. darmowej aplikacji Unlocker.

Następnie uruchom edytor rejestru i usuń klucze:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\OGAAddin.connect
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\OGAAddin.connect
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Powerpoint\Addins\OGAAddin.connect
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\OGAAddin.connect

Teraz ponownie uruchom komputer.

Po ponownym rozruchu otwórz kolejno programy Word, Excel, PowerPoint i Outlook z pakietu Office. W każdej aplikacji kliknij Przycisk pakietu Office, następnie Opcje programu ..., przejdź do Dodatki. Na dole okna pojawi się opcja Zarządzaj. Wybierz Dodatki COM i naciśnij Przejdź. Z listy wybierz Office Genuine Advantage Add-in i kliknij Usuń. Teraz możesz zamknąć dany program. Następnie wykonaj analogiczną operację z pozostałymi aplikacjami. (Opisany dostęp do ustawień dotyczy tylko pakietu Microsoft Office 2007. W innych wersjach metoda usuwania dodatku OGA może się nieco różnić.)

Office Genuine Advantage można także odinstalować korzystając z Instalatora Windows przy pomocy komendy msiexec /X{B2544A03-10D0-4E5E-BA69-0362FFC20D18}.

Automatyczne kasowanie OGA

Możesz skorzystać z programu RemoveOGA usuwającego pliki niezbędne to działania mechanizmu Office Genuine Advantage. Plik wsadowy działa tylko na komputerach z systemem 32-bitowym. Mimo, iż programik skutecznie wyłącza powiadomienia o legalności, zalecane jest ręczne usuwanie OGA.

Korzystanie z nielegalnego oprogramowania jest przestępstwem. Przedstawione tutaj materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny. Kto nabywa albo przyjmuje, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedmiot będący nośnikiem programu komputerowego rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)).

Copyright © Dawid Suder, 2009 - 2012