Konto administratora w systemie Windows Vista

W codziennej pracy nie potrzebujemy konta administratora. Czasami jednak, korzystanie z niego jest niezbędne. Jednak tym razem Microsoft zadbał, by konto to, poniekąd słusznie, nie było łatwo dostępne. Istnieje jednak kilka metod, które pozwalają uzyskać do niego dostęp.

Przez Wiersz polecenia

By umożliwić dostęp do konta „Administrator” uruchamiamy Start, następnie Wszystkie programy, później otwieramy folder Akcesoria. Znajdujemy ikonkę Wiersza polecenia, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Uruchom jako administrator”. Następnie potwierdzamy czynność.

W celu aktywowania konta administratora komputera wpisujemy komendę net user Administrator /active:yes (W miejsce „Administrator” wpisujemy nazwę głównego konta administracyjnego, domyślnie jest to „Administrator”, jednak nazwa może zostać zmieniona. Jeśli nie znasz nazwy tego konta w Wierszu polecenia wpisz net users. Powinna pojawić się lista wszystkich użytkowników tego komputera. Możemy także skorzystać z polecenia net localgroup administratorzy, które tworzy listę wszystkich użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi.). Teraz zamykamy okienko cmd i wylogowywujemy się. Konto Administratora powinno być dostępne z panelu powitalnego. Domyślnie jest ono pozbawione hasła.

net localgroup administratorzy

Skutki wywołania polecenia net localgroup administratorzy.

By dezaktywować konto uruchamiamy wiersz polecenia na prawach administratora i wpisujemy net user Administrator /active:no. Natomiast w celu ustawienia hasła korzystamy z polecenia net user Administrator password, gdzie w miejsce „password” podajemy wybrane przez nas hasło.

Modyfikując rejestr

Możemy również dokonać podobnych zmian poprzez edycję rejestru. W tym celu uruchamiamy edytor regedit (używamy kombinacji klawiszy Windows+R, następnie wpisujemy regedit i kontynuujemy). Otwieramy lokalizację HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\WinLogon i tworzymy nowy podklucz SpecialAccontus, w którym dodajemy podklucz UserList, gdzie tworzymy wartość DWORD o nazwie Administrator, ustawiamy ją na 1.

Zarządzanie komputerem

Aktywowanie konta administratora jest także możliwe przez przystawkę Zarządzanie użytkownikami znajdującą się w Narzędziach administracyjnych, dostępnych z Panelu sterowania. Niestety, Microsoft ograniczył korzystanie z tej funkcjonalności, pozostawiając ja tylko w systemach Vista Bussines, Enterprise i Ultimate.

Co daje nam admin?

Konto administratora ma nieograniczone uprawnienia. Nie ma w nim Kontroli konta użytkownika, nigdy nie pojawi się też „Odmowa dostępu”. Można zarządzać innymi użytkownikami komputera, w tym posiadającymi uprawnienia administracyjne. Jednak konto to ma również swoje wady. System nie ostrzega nas m. in. o oprogramowaniu działającym w tle, takim jak wszelkiego rodzaju wirusy, trojany, spyware itd. Każdy program uruchomiony na koncie administratora ma pełne prawa i może poczynić wiele szkód, nim użytkownik się o tym zorientuje. Dlatego korzystanie z Administratora jest niezalecane i powinno się używać go tylko w koniecznych i uzasadnionych przypadkach.

Copyright © Dawid Suder, 2009 - 2012